Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας «STEEL CON GROUP Ltd & ΣΙΑ Ε.Ε», εντάσσεται στα πλαίσια που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ποιότητα, όπως αυτές προδιαγράφονται από τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και τα διεθνή πρότυπα. 

Η Διοίκηση αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και να το πιστοποιήσει. Βασικό κίνητρο αποτελεί η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς της καθώς και η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών, με στόχο την απόλυτη ικανοποίησή τους.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η Διοίκηση δεσμεύεται έτσι ώστε να τηρούνται οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς, που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας.

Η υιοθέτηση της  Πολιτικής  Ποιότητας αποτελεί το μέσο για την επίτευξη των στόχων ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας διατηρείται και σε αυτήν στηρίζεται όχι μόνο η αδιάκοπη εφαρμογή, αλλά και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Η Διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλο το προσωπικό να υιοθετήσει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Πολιτικής Ποιότητας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται διαρκώς ο κυρίαρχος στόχος που είναι η ικανοποίηση του πελάτη.

 

Για την εταιρεία

«STEEL CON GROUP Ltd & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Κυριάκος Κωνσταντινίδης

logo1 OUTLINEΣυστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων

Ελλάδα

Steel Con Group Ltd & ΣΙΑ Ε.Ε.
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων

Έδρα:
Διονυσίου Σολωμού 10
68100 Αλεξανδρούπολη

Υποκατάστημα:
4ο χλμ ΠΕΟ Κομοτηνής - Ξάνθης
Τ. 2531082341, Κ. 6948984088

Ρουμανία

Steelcon Guardrails S.R.L

Intrarea Geneva nr.7 , Mansarda,

Biroul nr.58 ap.2

Sector 1 , Bucuresti

Βουλγαρία

Steel Con Grup LTD

Kniaz Bogoridi 1

Haskovo 6300

© 2020 optimum informatics. All Rights Reserved.