Προϊόντα

Στηθαία Ασφαλείας Οδών

Μονόπλευρα </br> Στηθαία
Μονόπλευρα
Στηθαία

Ικανότητας Συγκράτησης
Ν2, 
Η1, Η2,  Η3, H4

Αμφίπλευρα </br> Στηθαία
Αμφίπλευρα
Στηθαία

Ικανότητας Συγκράτησης
H2, Η4

Στηθαία Τεχνικών <p>Έργων
Στηθαία Τεχνικών

Έργων

Ικανότητας Συγκράτησης
H1, Η2, H3, H4

Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης

Τα συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης πληρούν τις απαιτήσεις του

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-3

logo1 OUTLINEΣυστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων

Ελλάδα

Steel Con Group Ltd & ΣΙΑ Ε.Ε.
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων

Έδρα:
Διονυσίου Σολωμού 10
68100 Αλεξανδρούπολη

Υποκατάστημα:
4ο χλμ ΠΕΟ Κομοτηνής - Ξάνθης
Τ. 2531082341, Κ. 6948984088

Ρουμανία

Steelcon Guardrails S.R.L

Intrarea Geneva nr.7 , Mansarda,

Biroul nr.58 ap.2

Sector 1 , Bucuresti

Βουλγαρία

Steel Con Grup LTD

Kniaz Bogoridi 1

Haskovo 6300

© 2020 optimum informatics. All Rights Reserved.