Εμπειρία

Παρουσία στα μεγαλύτερα έργα της χώρας

Εξοπλισμός

Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου έργου

Παρέχουμε

Καινοτόμες Λύσεις

Όραμα

Οδική ασφάλεια & Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία μας ως αποκλειστική αντιπρόσωπος της IMEVA S.p.A, μιας εταιρίας με ηγετική θέση στο χώρο είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ζήτηση σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1317.
Με εγκατεστημένα συστήματα πάνω από 1.500.000 μέτρα την τελευταία πενταετία

Πολιτική Ποιότητας

Προϊόντα

Στηθαία Ασφαλείας Οδών

Μονόπλευρα </br> Στηθαία
Μονόπλευρα
Στηθαία

Ικανότητας Συγκράτησης
Ν2, 
Η1, Η2,  Η3, H4

Αμφίπλευρα </br> Στηθαία
Αμφίπλευρα
Στηθαία

Ικανότητας Συγκράτησης
H2, Η4

Στηθαία Τεχνικών <p>Έργων
Στηθαία Τεχνικών

Έργων

Ικανότητας Συγκράτησης
H1, Η2, H3, H4

Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης

Τα συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης πληρούν τις απαιτήσεις του

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-3

Δίοδοι Εκτάκτων Αναγκών

Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 , με μηχανισμό κύλισης για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκτροπής κυκλοφορίας

Συνεργασίες

logo1 OUTLINEΣυστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων

Ελλάδα

Steel Con Group Ltd & ΣΙΑ Ε.Ε.
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων

Έδρα:
Διονυσίου Σολωμού 10
68100 Αλεξανδρούπολη

Υποκατάστημα:
4ο χλμ ΠΕΟ Κομοτηνής - Ξάνθης
Τ. 2531082341, Κ. 6948984088

Ρουμανία

Steelcon Guardrails S.R.L

Intrarea Geneva nr.7 , Mansarda,

Biroul nr.58 ap.2

Sector 1 , Bucuresti

Βουλγαρία

Steel Con Grup LTD

Kniaz Bogoridi 1

Haskovo 6300

© 2020 optimum informatics. All Rights Reserved.